ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Vítání občánků

Realizace: 15. 06. 2022 RD spisovatele Františka Nepila

Účastníci: Žákyně 1. a 2. ročníku

Cíl: Podílení se na tradici uvítání miminek mezi občany obce Hýskov.

Obsah: Ve středu 15. června 2022 jsme se opět zúčastnili slavnostního aktu přivítání nových občánků mezi občany obce Hýskov. V rodném domku spisovatele Františka Nepila přednesly žákyně naší školy všem přítomným několik veselých básniček s tématikou rodičovství a poté předaly maminkám krásnou růži, kterou zajistil Obecní úřad Hýskov.

Zhodnocení: Vystoupení dívek bylo milým zpestřením tradičního slavnostního aktu a zaslouženě bylo odměněno velkým potleskem. Po prázdninách se budeme těšit na další miminka.

Zapsala: Marie Kamešová

Foto: Přestávky mezi 3 vystoupeními nám zpříjemnily knížky spisovatele Františka Nepila.