ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Vítání občánků

Realizace: 31.05.2023 RD spisovatele Františka Nepila

Účastníci: 1. – 2. ročník

Cíl: Podílení se na tradici uvítání miminek mezi občany obce Hýskov

Obsah: Vybrané žákyně přednesly v rodném domě spisovatele Františka Nepila přítomným rodičům a malým občánkům několik veselých básniček s tématikou rodičovství a závěrem pásma zazpívaly známou písničku Černé oči.

Zhodnocení: Slavnostní obřad Vítání nových občánků obce Hýskov zpestřily svým vystoupením žákyně ZŠ Hýskov. Následně předaly všem maminkám krásnou kytičku, kterou zajistil Obecní úřad Hýskov. Vystoupení se moc povedlo a bylo odměněno velkým potleskem.

Zapsala: Marie Kamešová