ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Vítání občánků

Realizace: 13.10., 20.10. a 23.10.2021 RD spisovatele Františka Nepila

Účastníci: 2. ročník

Cíl: Podílení se na tradici uvítání miminek mezi občany obce Hýskov.

Obsah: Vybraní žáci 2. ročníku přednesli v rodném domě spisovatele Františka Nepila přítomným rodičům a malým občánkům několik veselých básniček s tématikou rodičovství.

Zhodnocení: Slavnostní obřad Vítání nových občánků obce Hýskov byl zpestřen veselými básničkami, které přednesli žáci ZŠ Hýskov. Následně předali všem maminkám krásnou kytičku, kterou zajistil Obecní úřad Hýskov. Vystoupení se žákům moc povedlo a přítomní je odměnili velkým potleskem.

Zapsala: Marie Kamešová