ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Vítání občánků

Realizace: 14. 9. 2022 RD spisovatele Františka Nepila

Účastníci: 2. ročník

Cíl: Podílení se na tradici uvítání miminek mezi občany obce Hýskov.

Obsah: Vybraní žáci 2. ročníku přednesli v rodném domě spisovatele Františka Nepila 6 novým občánkům a jejich rodičům několik básniček s tématikou rodičovství.

Zhodnocení: Slavnostní obřad Vítání nových občánků obce Hýskov zpestřili svým vystoupením žáci ZŠ Hýskov. Přednesli několik veselých básniček a následně předali přítomným maminkám krásnou kytičku, kterou zajistil Obecní úřad Hýskov. Za své vystoupení byli žáci odměněni velkým potleskem.

Zapsala: Marie Kamešová