ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Vyhodnocení soutěží v rámci EVVO

Realizace: 19.12.2023 Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Motivace k péči o životní prostředí

Obsah: V úterý 19. 12. proběhlo slavnostní vyhlášení vítězných tříd ve sběru baterií. Dohromady celá škola nasbírala během podzimu téměř 48 kg. Na prvním místě se umístila 3. třída (714 g/os.), na druhém 5. třída (394 g/os) a třetí byla 1. B (386 g/os).

Druhá soutěž se týkala výroby krmítka pro ptáčky. Vyrábět mohly děti společně se svými rodiči. Celkem žáci do školy donesli 38 krmítek. V pondělí byla uspořádána výstava všech děl. Všichni ve škole se mohli účastnit hlasování a za každý ročník rozhodli o nejpěknějších výrobcích.

Za 1. A zabodovalo krmítko A. Neumanna, M. Krále, M. Novotné, za 1. B A. Kamarýtové, B. Sabou, Z. Hura, za 2. r. A. Brynychové, S. Pavláskové, J. Kasla, za 3. r. V. Šerhaklové, K. Arutyunové, J. Krále, za 4. r. L. Blahovcové, N. Kamarýtové, Š. Jandury a za 5. r. L. Pokorné, G. Loskotové, Š. Šimonové. Všichni zúčastnění dostali drobné odměny a své výrobky si odnesli domů, nebo je nechali ve škole k umístění na školní zahrádce a okolí školy.

Zhodnocení: Máme radost, že účast v obou soutěžích byla velká a děti se mohou těšit na další projekty v rámci EVVO.

Zapsala: Mgr. Renata Kučerová