ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Výtvarný kroužek při ŠD

Realizace: 2022/2023 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 4. ročník

Cíl:

Obsah: V letošním školním roce byl pro účastníky školní družinky otevřen výtvarný kroužek. Pro velký zájem byli přihlášení žáci rozděleni do dvou skupin – 1. třída a 2.- 4. třída. V každé skupině pracovalo 17 žáků. V kroužku jsme se zaměřovali na znaky ročních období, významné dny a svátky. Zkoušeli jsme různé výtvarné techniky, dělali pokusy s barvami, vytvořili vlastní pexeso a úspěšně jsme se zúčastnili výtvarné soutěže Karlštejn – klenot české země.  Každé společné tvoření nám dělalo velkou radost.

Zhodnocení: Nápadů na tvoření bylo více, než jsme stačili zrealizovat, a tak máme do dalšího školního roku před sebou spoustu práce.

Zapsala: Marie Kamešová, vedoucí kroužku