ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Výtvarný kroužek ŠD

Realizace: říjen 2023 ZŠ Hýskov

Účastníci:

Cíl:

Obsah: Od října opět pracuje výtvarný kroužek, a to v rámci školní družiny. Stejně jako v loňském roce byla z důvodu velkého zájmu (40 přihlášených žáků) otevřena 2 oddělení, která pracují každé úterý vždy 1 hodinu. V průběhu školního roku budeme zkoušet různé výtvarné techniky, vyrábět, ale i dělat pokusy. Na ty se děti vždy nejvíce těší, a tak jsme si pokusohráli už 10. října.

Zhodnocení:

Zapsala: Marie Kamešová, Ivona Sonnewendová