ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Vzkaz (v) lahvi

Realizace: říjen 2022 ZŠ Hýskov – Plnění úkolu v rámci programu Recyklohraní

Účastníci: 3. – 5. ročník

Cíl: Rozvíjet vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů.

Obsah: V prvním úkolu tohoto školního roku se měli žáci proměnit v Robinsonky a Robinsony a vytvořit vzkaz v láhvi. A protože žijeme teď a tady, bylo to poselství do plastové láhve.

Vzkaz měl přinášet zprávu o tom, jak s ohledem na životní prostředí máme správně zacházet s plastovými obaly, jak a proč je třídit a jak je to s jejich recyklací. Každý by měl díky vzkazu snadno pochopit, jak to s těmi plasty je, že jsou dobrým sluhou, ale zlým pánem, a proč je důležité je dobře třídit a recyklovat.

S žáky jsme si nejdříve povídali o obalech na nápoje, o třídění odpadu a o recyklaci PET lahví. Velmi užitečné k tomu bylo video o zpracování PET lahví po odevzdání do kontejneru. Mladší žáci potom sami přidávali nápady, co z plastů vyrobit, starší žáci vyhledávali informace na internetu. Získané informace zapisovali na tabuli a diskutovali o nich.

Potom se všichni pustili do tvorby komiksů o cestě plastové lahve ze žlutého kontejneru zpátky k nám. Žáci pracovali převážně ve dvojicích nebo ve skupinkách a práce je moc bavila. Hotové práce všichni vložili do PET lahví a předali je svým spolužákům z ostatních tříd. Ti si vzkazy mohli přečíst a také se zamyslet nad potřebou třídit plastové obaly.

Velmi zábavnou částí byl pokus se sešlapáváním lahví. Nejdříve jsme vedli diskusi, zda lahve do kontejneru sešlapávat, či ne. Své dohady si žáci ověřili pokusem. Odhadovali, kolik lahví se vejde do prázdné krabice nebo papírové tašky a odhad ověřili naskládám lahví. Potom odhadovali, kolik takových lahví se tam vejde sešlápnutých. Po ověření tohoto odhadu byli mnozí překvapeni, jak velký rozdíl v počtu sešlápnutých a nesešlápnutých lahví to je.
Jak zpracovat tyto lahve si mohli nakonec třeťáci vyzkoušet při halloweenském tvoření, kdy z PET lahví vytvářeli různá strašidla a další výrobky.

Zhodnocení: Žáci pracovali na úkolech většinou ve skupinách a o tom, že je tento projekt baví, svědčí i originální nápady a výtvory. Zároveň si při tom uvědomují důležitost třídění odpadů pro nás pro všechny.

Zapsala: Dana Jonášová, DiS.