ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Vzpomínka na Františka Nepila

Realizace: 8. 9. 2022 Hýskov a Stradonice

Účastníci: 1. ročník

Cíl: Připomenutí osobnosti významného hýskovského rodáka a jeho díla.

Obsah: Vycházka k rodnému domu F. Nepila a k místu jeho odpočinku na hřbitově ve Stradonicích.

První výlet letošních prvňáčků vedl do rodného dom Františka Nepila, ve kterém sídlí kulturní a informační centrum. Zde si děti prohlédly knihy našeho hýskovského rodáka a přečetli jsme si i ukázku z jeho knížky.

Nenechali jsme se odradit ani deštivým počasím a po cyklostezce podél Berounky jsme došli až do Stradonic. U hrobu F. Nepila jsme zapálili svíčky a dali květiny.

Zhodnocení: Navzdory deštivému počasí jsme si náš 1. společný výlet užili. Jsme hrdí na „našeho Františka“, máme rádi jeho knihy i jeho osobitý hlas a chceme toto poselství předávat dál.

Zapsala: Mgr. Iveta Kohoutová

Realizace: 8. 9. 2022 JojoRanč Zdejcina

Účastníci: 2. – 5. ročník

Cíl: Zavzpomínat na hýskovského rodáka – vyslechnout ukázky z jeho díla z úst profesionála a podívat se na místa z jeho života z vyhlídky u Zdejciny.

Obsah: Žáci vyšších ročníků se ve čtvrtek 8. září, v den úmrtí F. Nepila, vydali pěšky podél Berounky a Stradonických vodopádů směrem Beroun – Zdejcina na Jojo Ranč. Tam na nás čekal herec Ondřej Kavan, který nám přečetl úryvky z knih Františka Nepila – Pět báječných strýčků a Lišky, dobrou noc.

Kromě toho si děti snědly svačinu, pohrály si na místním hřišti a také jsme si ukázali z vyhlídky různá místa v Hýskově.

Zhodnocení: Počasí nám úplně nepřálo, ale jinak se akce vydařila. Dětem se moc líbil přednes pana Kavana i pěší chůze ve skupině.

Zapsala: Lenka Šocová