ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Žáci učí žáky

Realizace: 19.10.2023 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1b. a 3. ročník

Cíl: Hravou formou prověřit znalosti z přírody u mladších kamarádů

Obsah: Žáci 3. třídy si ve skupinkách připravili různé poznávací úkoly pro své kamarády z 1. třídy. Děti na stanovištích určovaly pomocí hmatu, čichu, zraku i chuti druhy bylin, stromů, ovoce i hub. Starší kamarádi jim napovídali a pomáhali. Společně následně zhodnotili, jak se jim pracovalo a co je nejčastěji trápilo. Navzájem se nezapomněli pochválit a odměnit.

Zhodnocení: Obě třídy moc pěkně spolupracovaly, všechny aktivity si užily a těší se na podobné společné projekty.

Zapsala: Mgr. Renata Kučerová