ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Zahájení šk. roku 2022-2023

Realizace: 1. 9. 2022 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. ročník

Obsah: V letošním školním roce zasedlo do lavic 123 žáků, z toho 28 prvňáčků. Společně s novými žáčky přišli i jejich rodiče, sourozenci, babičky a dědečkové. Uvítala je paní ředitelka s paní starostkou, místostarostkou a třídní učitelkou. Paní vychovatelky seznámily rodiče s provozem školní družiny. Slavnostní zahájení proběhlo ve třídě v přízemí budovy školy.

V dalších ročnících zasedli žáci do lavic v těchto počtech:
2. ročník 21 žáků
3. ročník 27 žáků
4. ročník 26 žáků
5. ročník 21 žáků

V následujícím školním roce čeká školáky nejen práce a povinnosti v dopoledních hodinách, ale v odpoledních hodinách i školní družina, kde mají možnost pobývat na školní zahrádce s pískovištěm, stolním tenisem, malovat si pod přístřeškem s lavicemi, hrát různé sportovní hry a soutěže na dvorku před školou nebo na hřišti pod kostelem. Volný čas vyplní žákům různé zájmové kroužky. Děti se mohou přihlásit na keramiku, Aj, sportovní kroužek a výtvarný kroužek, který bude v letošním roce pracovat při ŠD. Stejně jako v minulých letech probíhá výuka SZUŠ (hra na nástroje, zpěv). Žáky čeká účast v různých vědomostních a sportovních soutěžích, vycházky, výlety. Během měsíce září se mohou žáci 1. – 3. ročníku těšit na dětské mobilní dopravní hřiště. I v tomto školním roce se žáci 2. a 3. ročníku zúčastní povinného plaveckého výcviku v rozsahu deseti dvouhodinových lekcí.

Zhodnocení: Všem žákům přejeme mnoho úspěchů v nadcházejícím školním roce, rodičům hodně trpělivosti a co nejvíce radosti ze svých dětí.

Zapsala: Jarmila Piskáčková, M. Kamešová