ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Zahájení školního roku

Realizace: 04.09.2023 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl:

Obsah: 4. září zasedli po prázdninovém odpočinku naši žáci do školních lavic. Zavzpomínali jsme nejen na prázdninové zážitky, ale i na loňskou pátou třídu a jejich rozloučení s hýskovskou školou.

V letošním školním roce naši školu navštěvuje 133 žáků, z toho 32 prvňáčků, kteří se učí ve dvou třídách. Společně s nimi přišli i jejich rodiče a prarodiče. Všechny je uvítala paní ředitelka s paní starostkou, místostarostkou a třídními učitelkami v jejich třídách. Prvňáčci dostali jako dárek od OÚ sáčky na tělesnou výchovu a od školy drobné školní potřeby. Paní vychovatelky seznámily rodiče s provozem školní družiny.

Školní družina bude v letošním roce rozdělena do čtyř oddělení. Žáci zde mají možnost pobývat na školní zahrádce s pískovištěm, stolním tenisem, hrát si pod přístřeškem a využívat prostor dvorku před školou nebo na hřišti u kostela.

V odpoledních hodinách škola nabízí pro naše žáky zájmové kroužky. Děti se mohou přihlásit na keramiku, angličtinu, výtvarný kroužek nebo na výuku zpěvu a hry na nástroj pod vedením učitelů ze SZUŠ Marty Tauberové.

Žáky čekají kromě výuky i kulturní, vzdělávací a sportovní akce. Již jsme zavzpomínali na spisovatele Františka Nepila. V den výročí jeho úmrtí jsme si připomněli jeho literární tvorbu pro děti. Starší spolužáci četli prvňáčkům ukázku z knížky „Já Baryk“. V pátek 8. září uctili prvňáčci památku F. Nepila položením květiny na jeho hrob ve Stradonicích, kam se vydali pěšky. Žáci 2. – 5. ročníku se ve stejný den vydali na Zdejcinu do Jojo kavy za hercem Ondřejem Kavanem, který jim četl příběhy z pera spisovatele F. Nepila.

V září si žáci 1. – 3. ročníku vyzkouší své řidičské dovednosti a znalosti dopravních předpisů na dětském mobilním dopravním hřišti u školy.
Naše škola je zapojena do celostátního projektu „Ukliďme Česko“. V pátek 29.září se žáci vydají již po několikáté uklízet některé části naší obce.

Během roku nás čeká daleko víc akcí a zajímavých programů, o kterých budeme průběžně informovat. Zatím všem žákům přejeme hodně školních úspěchů a rodičům radost ze svých dětí.

Zhodnocení:

Zapsala: Mgr. M. Bednářová a D. Jonášová, DiS.