ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Zápis do 1. ročníku

Dne 11. 4. 2024 proběhl zápis do 1. roč.

Celkem se k zápisu dostavilo 33 dětí.

33 dětí bylo přijato k plnění školní docházky od 2. září 2024.

Žádný zákonný zástupce nepožádal o odklad školní docházky o jeden školní rok.  Děti při zápisu plnily úkoly z oblasti M, ČJ, Prv, prezentovaly básničku a předváděly zavázání tkaničky.

Mgr. Lenka Štětková, řed. školy