ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Plavecký výcvik

Realizace:10 dvouhodinových lekcí – Laguna Beroun

Termín: listopad 2021 – leden 2022

Účastníci: 2. a 3. ročník (49 žáků)

Cíl: Vytváření a rozvíjení pozitivního vztahu k vodě, zdokonalení plaveckých dovedností.

Obsah: V letošním školním roce opět probíhá plavecký výcvik v Berouně pro naše žáky z druhého a třetího ročníku. V rámci tělesné výchovy je 10 dvouhodinových lekcí plavání pro žáky povinných.

Žáci jsou rozděleni do družstev podle výkonnosti. Během výcviku využívají různé plavecké pomůcky, hrají hry, zkouší a zdokonalují správné plavecké styly. Děti plavecký výcvik zvládají s radostí a zaujetím, překonaly i počáteční obavy. Každou lekcí je znát viditelný pokrok.

Zapsala: Dana Jonášová, DiS.
Fotografie: Mgr. Klára Balášová